Minimalne wynagrodzenie 2020

Najniższa krajowa 2020

Wg umowy zlecenie godzina pracy nie może być niższa niż 17,00 zł brutto.

Wg umowy o pracę najniższe wynagrodzenie brutto to 2.600 zł. Oznacza to znaczącą podwyżkę netto dla wszystkich pracowników. 

Koszty uzyskania przychodu są aktualne od niedawnej rewolucji 
(zmiana podatków w trakcie 2019 roku) i wynoszą:

  • 250 zł w stosunku do jednego wynagrodzenia – praca w miejscu zamieszkania
  • 300 zł w stosunku do jednego wynagrodzenia – praca poza miejscem zamieszkania

Jeżeli masz kilka prac, są wyznaczone limity roczne:

  • 4.500 zł gdy jest kilka prac w miejscu zamieszkania
  • 5.400 zł gdy jest kilka prac poza miejscem zamieszkania.

Dodatkowo, osoby do 26 roku życia otrzymują w wynagrodzeniu podatek dochodowy, który w przypadku osób powyżej 26 lat trafia do Urzędu Skarbowego.

W związku z powyższym wynagrodzenia netto są zróżnicowane.

Pamiętajcie, że to nie jedyne koszty pracodawcy! Od powyższego wynagrodzenia, pracodawca ze swoich pieniędzy opłaca ZUS. Także koszt/ inwestycja ze strony pracodawcy jest znacznie wyższa niż wynagrodzenie brutto.