ZUS przedsiębiorcy

ZUS przedsiębiorcy – w jakim momencie podlegamy pod które składki ZUS?

Na wstępie, rozgraniczmy następujące kwestie:

  • ubezpieczenie zdrowotne, które pozwala korzystać ze służby zdrowia 
  • ubezpieczenie społeczne, które wpływa na wartość przyszłej emerytury – może być ze składką chorobową czyli w przypadku posiadania zwolnień lekarskich, ZUS wypłaca zasiłek
  • ubezpieczenie społeczne, które wpływa na wartość przyszłej emerytury – może być bez składki chorobowej, czyli nie wypłacone zostaną zasiłki w przypadku zwolnień lekarskich.

Przedsiębiorcy posiadający działalność gospodarczą, mają możliwość skorzystania z następujących składek ZUS, do których należy się zgłosić z odpowiednim kodem:

1. ULGA NA START
Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą mogą skorzystać z ulgi na start, czyli przez pierwsze 6-7 miesięcy płacą jedynie składkę zdrowotną.
W przypadku rozpoczęcia działalności 1 dnia miesiąca, opłaca się 6 takich składek ZUS, natomiast rozpoczynając działalność w trakcie miesiąca de facto opłacamy 7 takich składek ZUS, gdyż musi być 6 pełnych miesięcy.

2. ZUS PREFERENCYJNY
Oznacza opłacanie składek ZUS od mniejszej podstawy przez 24 miesiące. Składka zdrowotna opłacana jest w pełnej wysokości, natomiast składka społeczna jest od wyznaczonej przez ZUS w danym roku mniejszej niż minimalna podstawa. Tutaj składka społeczna płacona jest bez lub z ubezpieczeniem chorobowym.

3. PEŁEN ZUS
Po okresie ulgi na start i ZUS preferencyjnego przychodzi moment opłacania pełnych składek ZUS.
ZUS wskazuje w danym roku przedział minimalnej i maksymalnej podstawy zgłoszenia.

4. ZUS od przychodów / Mały ZUS + / Mała działalność gospodarcza +
W 2019 roku wprowadzono ZUS od przychodów, czyli firmy opłacające pełne składki ZUS, które miały przychód w 2018 roku nie przekraczający 63 tys, mogły opłacać składki wg indywidualnych wyliczeń. W styczniu 2020 roku składki obliczane będą do limity 67.500 zł.

Jednakże od lutego 2020 r., po spełnieniu kilku warunków (np. trzeba być podatnikiem podatku VAT), będzie można skorzystać z tzw. MDG+ tj. mała działalność gospodarcza plus, wg której składki ZUS będzie można wyliczyć do max 120 tys przychodu.

Reasumując, możliwości jest wiele. Jednakże od każdej reguły są wyjątki, np. osoby świadczące usługi na rzecz byłego pracodawcy, albo te osoby, które prowadziły już działalność gospodarczą. Dlatego każdy przypadek należy indywidualnie rozpatrzyć i zweryfikować, czy można zgłosić się pod inne niż pełne składki ZUS.