podsumowanie 2019


Poniżej przedstawiamy przegląd zmian w przepisach w 2019 roku z pigułce:

 1. Najniższe krajowe wynagrodzenie to 2250,- brutto umowa o pracę oraz 14,70 zł brutto za godzinę pracy.

 2. Rozliczanie wydatków eksploatacyjnych samochodów
  samochód ciężarowy lub osobowy użytkowany jedynie do celów firmowych (VAT-26): –> 100% VAT odliczany
  -> 100% zaliczone w kosztach uzyskania przychodów

  samochód osobowy używany do celów mieszanych (firmowych + prywatnych):
  -> 50% VAT odliczane
  -> 75% wydatków eksploatacyjnych zaliczane w koszty firmowe (z wyjątkiem leasingu i ubezpieczenia)

 3. Wykonanie zeznań rocznych przez US – dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności, których zeznanie było przygotowane przez US na podstawie danych z poprzedniego zeznania.

  Planowane jest w przyszłości, aby Urząd przygotowywał zeznania również dla osób prowadzących działalność gospodarczą, jednakże na jakiej podstawie i skąd będzie miał dane…?

  Z naszych doświadczeń – sporo osób nie umiało się zalogować, bądź zweryfikować danych i tylko mała część podatników skorzystała z tej możliwości rozliczenia.

 4. Ulga PIT dla osób do 26 roku życia, dzięki której pracodawca podatek od wynagrodzeń wypłaca pracownikowi zamiast płacić PIT-4 do Urzędu Skarbowego. Tym samym pracownicy zyskali większe wynagrodzenie.

 5. Biała lista podatników – jest to lista zgłoszonych nr kont firmowych w CEIDG do rozliczeń pomiędzy kontrahentami. Dotyczy to transakcji powyżej 15 tys złotych. Jednakże doświadczenie pokazuje, że znaczna ilość firm narzuca kontrahentom współpracującym, że przelewy za wykonane usługi, bądź za zakupy wykona jedynie na rachunek zgłoszony w CEIDG.

 6. Kasy fiskalne On-line
  Obecnie w sprzedaży są dostępne kasy fiskalne on-line i takie też są refundowane przez Państwo.

  Dodatkowo wskazano branże, które są zobligowane do wymiany kas fiskalnych na on-line:
  Od 01.2020 → firmy sprzedające paliwa oraz świadczące naprawę pojazdów i wulkanizację
  Od 07.2020 → branża gastronomiczna, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, sprzedaż węgla i brykietu Od 01.2021 → usługi: fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne, budowlane, świadczone przez lekarzy i dentystów, prawnicze, związane z poprawą kondycji fizycznej.

 7. Opodatkowanie zmienione z 18% na 17% od października 2019 r.
  Zmiana w ciągu roku spowodowała, że za 2019 rok podatek wyniesie 17,75% (średnia miesięcy: styczeń-wrzesień 18%, październik-grudzień 17%).
  Ostateczne rozliczenie wyjdzie w zeznaniu rocznym.

 8. Koszty uzyskania przychodu zostały zwiększone z 111,25 zł / 139,06 zł na 250 zł / 300 zł Kolejna zmiana w ciągu roku, która wpłynęła na większe wynagrodzenie dla pracownika poprzez mniejszy podatek dla Urzędu Skarbowego.

 9. Mechanizm podzielonej płatności od listopada 2019 r. – mylony z białą listą podatników

  Mechanizm podzielonej płatności to likwidacja odwrotnego obciążenia i tym samym wymuszenia płatności metodą split payment dla transakcji powyżej 15 tysięcy złotych, które są z załącznika nr 15.

  Jednocześnie należy pamiętać o zamieszczeniu na fakturze ‘mechanizm podzielonej płatności’.

 10. BDO – podmioty wprowadzające produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujące odpadami.
  Firmy, które generują odpady, czy sprzedają opakowania muszą się zgłosić do elektronicznego rejestru. Każda firma indywidualnie powinna rozpatrzyć, czy ma obowiązek zgłosić się do tego rejestru.

 11. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – dotyczy spółek prawa handlowego Kolejny rejestr, w którym wskazane są osoby do reprezentowania danej spółki.

 12. ZUS Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą mogą skorzystać z ulgi na start, czyli przez pierwsze 6-7 miesięcy płacą jedynie składkę zdrowotną.

  Później są składki preferencyjne, tj. od mniejszej podstawy przez 24 miesiące opłacane są składki ZUS.

  Dopiero po tym okresie płacone są składki od minimalnej podstawy, która co roku się zmienia. Oczywiście od każdej reguły są wyjątki.

  W 2019 roku wprowadzono ZUS od przychodów, czyli firmy opłacające pełne składki ZUS, które miały przychód w 2018 roku w wysokości 63 tys mogły płacić ZUS wyliczony indywidualnie.