Amortyzacja tylko do 2022 roku

Tylko do końca 2022 roku jest możliwość dokonania amortyzacji od budynków i lokali mieszkalnych nabytych lub wytworzonych przed 1 stycznia 2022 roku i co najważniejsze – zaliczania amortyzacji do kosztów uzyskania przychodów.

Kwestia dotyczy zarówno podatników podatku PIT, jak i CIT.

Za sprawą Polskiego Ładu, w 2023 roku jest całkowity zakaz amortyzacji i zaliczenia amortyzacji w koszty uzyskania przychodów środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będących odpowiednio budynkami mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego lub prawem do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

Niestety, od 1 stycznia 2023 roku zakaz amortyzacji obejmie wszystkie budynki i lokale mieszkalne mieszkania oraz prawa do nich, bez względu kiedy zostały nabyte.