Niszczenie dokumentów

Art. 74 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości wskazuje okres przechowywania dokumentów, który jest obecnie następujący: Księgi rachunkowe -> 5 lat Karty wynagrodzeń pracowników lub ich odpowiedniki -> 5 lat Dowody księgowe dotyczące wpływów ze sprzedaży detalicznej -> do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotwy, nie krócej jednak niż do dnia rozliczenia … Dowiedz się więcej