Niszczenie dokumentów

Art. 74 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości wskazuje okres przechowywania dokumentów, który jest obecnie następujący:

  1. Księgi rachunkowe -> 5 lat
  2. Karty wynagrodzeń pracowników lub ich odpowiedniki -> 5 lat
  3. Dowody księgowe dotyczące wpływów ze sprzedaży detalicznej -> do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotwy, nie krócej jednak niż do dnia rozliczenia osób, którym powierzono składniki aktywów objęte sprzedażą detaliczną
  4. Dowody księgowe dotyczące środków trwałych -> 5 lat po zakończonych i rozliczonych transakcjach
  5. Polityka rachunkowości -> 5 lat od upływu jej ważności
  6. Dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji -> 1 rok po upływie rękojmi lub rozliczeniu reklamacji
  7. Dokumenty inwentaryzacyjne -> 5 lat
  8. Pozostałe dowody księgowe i sprawozdania wg ustawy o rachunkowości -> 5 lat.
Reasumując, w 2019 roku niszczymy dokumenty księgowe z 2013 roku.