Limity na 2019

Średni kurs NBP z 1 października 2018 roku wyniósł 4,2795 i jest on niższy w porównaniu do zeszłego roku. Oznacza to, że mamy mniejsze limity na kolejny rok…

O jakie limity chodzi?

  • Jednorazowa amortyzacja do 50.000 euro -> 214.000 PLN
Mali podatnicy oraz podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji ŚT.
  • Mały podatnik 1.200.000 euro -> 5.135.000 PLN
Mali podatnicy, których przychód ze sprzedaży wraz z VAT za 2018 r. nie przekroczy powyższej wartości, mogą korzystać z jednorazowej amortyzacji (pkt 1) oraz metody kasowej.
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 250.000 euro -> 1.069.875 PLN
By móc rozliczać się tą formą opodatkowania, przychody w roku 2018 nie mogą być wyższe niż dopuszcza limit.
  • Księgi rachunkowe (pełna księgowość) 2.000.000 euro -> 8.559.000 PLN
Przedsiębiorcy, których przychód netto za 2018 rok nie przekroczył powyższej wartości, mogą korzystać z uproszczonej księgowości np. PKPiR.