Tarcza antykryzysowa cz. 3

Tarcza antykryzysowa to nie tylko umorzenie składek ZUS, dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, czy pożyczki. O tym pisaliśmy tutaj i tutaj.

Tarcza antykryzysowa zawiera szereg innych możliwości, które pokrótce wymienię:

 • możliwość rozłożenia podatku na raty bez opłaty prolongacyjnej
 • odroczenie zapłaty podatku PIT od wynagrodzeń
 • możliwość zrezygnowania z uproszczonych zaliczek w 2020 roku
 • rozliczenie straty z działalności gospodarczej – stratę z 2020 roku można odliczyć od zeznania rocznego za 2019 rok!
 • możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o wartość darowizn na przeciwdziałanie COVID-19
 • jednorazowe odpisy amortyzacyjne na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
 • wsparcie dla nowych technologii
 • zwolnienie z ulgi za złe długi w podatku dochodowym
 • wstrzymanie postępowań egzekucyjnych
 • zakaz eksmisji
 • możliwość odstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych np. czynsz, najem
 • zwolnienie z niektórych opłat abonamentowych
 • przesunięcie terminów rozliczeń zeznań rocznych i sprawozdań finansowych
 • wydłużenie terminu na rejestrację pojazdu
 • zawieszenie wykonywania badań okresowych i lekarskich (oprócz wstępnych i kontrolnych).
Zakres dofinansowań i wsparć najlepiej patrzeć na strony Urzędowe. Polecam ogólnopolską stronę rządową: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa .
Dodatkowo wg swojego regionu, analizujcie strony Urzędów Miast oraz Powiatów.