Koronawirus dla przedsiębiorców

Koronawirus sparaliżował świat i sporej części ludności odciął z dnia na dzień możliwość zarabiania pieniędzy. Oprócz najważniejszej kwestii czyli zdrowia i strachu o najbliższych, niektórzy już odczuli, inni dopiero odczują poważne skutki finansowe.

Informacji z dnia na dzień przybywa, dlatego poniżej przedstawimy to, co jest pewne do tej pory – z punktu widzenia podatkowego, ZUS i działalności, zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy.

Pracownik

Pracownikowi za czas nie wykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, a także z przyczyn nie zawinionych (omawiany tutaj koronawirus) przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60 proc. wynagrodzenia.

W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zgodnie z tymi przepisami pracodawca może na czas przestoju powierzyć pracownikowi inną odpowiednią pracę, za której wykonanie przysługuje wynagrodzenie przewidziane za tę pracę, nie niższe jednak od wynagrodzenia ustalonego.

Umowy cywilnoprawne charakteryzują się innymi prawami. Wynagrodzenie określone za daną pracę jest wypłacane po jej wykonaniu. A w przypadku zleceń rozliczanych na podstawie listy obecności, jeżeli nie ma możliwości pracy to nie ma podstaw do wypłaty wynagrodzenia….

Pracodawca
Czarny scenariusz daje możliwość zawieszenia działalności. Jednakże jest to możliwe jedynie dla osób fizycznych prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze. Spółki osobowe i prawne nie mają takiej możliwości. Pamiętajcie, ze zawieszenie musi być na co najmniej 30 dni oraz zastanówcie się, z jakiego tytułu będziecie podlegać pod ubezpieczenie ZUS w trakcie zawieszenia działalności.
ZUS ogłosił możliwość odroczenia lub umorzenia spłat składek, na razie przez 3 miesiące. Szczegóły znajdziecie bezpośrednio na stronie.
Świadczenia ZUS i US

Kwestie podatkowe są jeszcze w toku prac. Jednakże ZUS zadziałał następująco:
dla rodzica sprawującego opiekę nad dzieckiem/dziećmi do 8 roku życia jest dodatkowe świadczenie, które nie wchodzi w limit opieki rocznej. Mianowicie na okres zamkniętych placówek opiekuńczo-edukacyjnych, ZUS wypłaca opiekę. Wystarczy wypełnić wniosek.
Jesteśmy świadomi, że to nie jest zbawienie dla wszystkich, bo co w przypadku opieki nad dziećmi 9 letnimi? A co w przypadku rodzica, który rozpoczął działalność i korzysta z ulgi na start opłacając jedynie składkę zdrowotną? Co w przypadku rodzica prowadzącego działalność, który nie jest zgłoszony do składek społecznych? Niestety na ten moment nie znam odpowiedzi.
Kredyty 

Banki już wystosowały możliwość odroczenia kredytów o 3 miesiące. Uważajcie tylko na firmy, które będą chciały wykorzystać bieżącą sytuację do naciągnięcia ludzi.
Reasumując trudny czas i rozwiązania dla nas zaproponowane, idealnym dla wszystkich rozwiązaniem jest praca zdalna. A może uda się dokonać reorganizacji pracy?  Jeżeli nie ma takiej możliwości działania, rozważmy urlop (nie wyjazdowy, tylko wypoczynkowy), wykorzystanie nadgodzin, czy skorzystanie ze świadczeń ZUS.
Jeżeli nie ma wyjścia i trzeba pójść do pracy to zachowajmy wszelkie środki ostrożności, czyli dbajmy o higienę rąk i rozważnie postępujmy w przypadku kontaktu z innymi ludźmi – nie witajmy się, zachowajmy bezpieczną odległość, dezynfekujmy różne miejsca i siebie.

Pracodawca powinien zapewnić wszelkie środki dezynfekujące, także używajcie rękawiczek i dezynfekujcie to, co może stanowić zagrożenie.