Ulga za złe długi 2019 r.

ULGA ZA ZŁE DŁUGI 2019 Od 01 stycznia 2019 roku podatnik VAT, któremu kontrahent zalega z płatnością, może skorygować podatek należny VAT już po upływie 90 dni od terminu płatności. Prawo do korekty po stronie wierzyciela… Wierzyciel (wystawca faktury) może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w stosunku … Dowiedz się więcej