Konstytucja Biznesu

KONSTYTUCJA BIZNESU PODPISANA ! Dnia 23 marca 2018 roku Prezydent RP podpisał Konstytucję Biznesu, w której skład wchodzi 5 ustaw:  Prawo Przedsiębiorców Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie … Dowiedz się więcej