Ulga za złe długi w podatku dochodowym

Ulga za złe długi do tej pory rozpatrywana była jedynie w kwestii podatku VAT. Od 1 stycznia 2020 roku w myśl przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych i tym samym ograniczeniu zatorów płatniczych, ulga za złe długi będzie mieć zastosowanie również w podatku dochodowym! Pamiętajmy, że sprzedawca ma prawo, a nie obowiązek skorzystać z ulgi … Dowiedz się więcej

Ulga za złe długi 2019 r.

ULGA ZA ZŁE DŁUGI 2019 Od 01 stycznia 2019 roku podatnik VAT, któremu kontrahent zalega z płatnością, może skorygować podatek należny VAT już po upływie 90 dni od terminu płatności. Prawo do korekty po stronie wierzyciela… Wierzyciel (wystawca faktury) może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w stosunku … Dowiedz się więcej