Zwolnienie z ZUS a podatek

Czy korzystając z rozwiązań tarczy antykryzysowej pomyśleliście o tym, jak otrzymane wsparcie wpłynie na rozliczenie podatków? Zaczniemy od zwolnienia ze składek ZUS i jaki to ma wpływ na podatki. Składki ZUS dzielą się na: ubezpieczenie społeczne (z chorobowym lub bez) ubezpieczenie zdrowotne Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wiedzcie o tym, że zapłacone składki … Dowiedz się więcej