Koszty w trakcie zawieszenia działalności

Są koszty, które można uwzględnić w Podatkowej Książce Przychodów i Rozchodów w trakcie zawieszenia działalności.Skutkuje to zmniejszeniem dochodu, bądź zwiększeniem straty, którą można rozliczyć w kolejnych 5 latach działalności. Art. 14a ust. 4 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej:“W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca: ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła … Czytaj dalej

Konstytucja Biznesu

KONSTYTUCJA BIZNESU PODPISANA ! Dnia 23 marca 2018 roku Prezydent RP podpisał Konstytucję Biznesu, w której skład wchodzi 5 ustaw:  Prawo Przedsiębiorców Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie … Czytaj dalej

Amortyzacja 2017

Od 12 sierpnia 2017 r. istnieje możliwość dokonania jednorazowej amortyzacji odpisów amortyzacyjnych… Od wartości początkowej nabytych (od 1.01.2017 r.) fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji ŚT oraz WNiP, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100.000 zł. … Czytaj dalej