Jaką formę opodatkowania wybrać?

Otwierając działalność należy wybrać formę opodatkowania i rodzaj prowadzonej działalności. Każdego roku do 20 stycznia można dokonać zmiany. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania:  Skala podatkowa: 18% i 32% Podatek liniowy: 19% Ryczał od przychodów ewidencjonowanych: 3%, 5,5% 8,5%, 17%, 20% Karta podatkowa  Do wysokości dochodu (przychód minus koszty) 85.528,- jest liczone 18% podatku, a … Dowiedz się więcej

Koszty w trakcie zawieszenia działalności

Są koszty, które można uwzględnić w Podatkowej Książce Przychodów i Rozchodów w trakcie zawieszenia działalności.Skutkuje to zmniejszeniem dochodu, bądź zwiększeniem straty, którą można rozliczyć w kolejnych 5 latach działalności. Art. 14a ust. 4 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej:“W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca: ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła … Dowiedz się więcej

Amortyzacja 2017

Od 12 sierpnia 2017 r. istnieje możliwość dokonania jednorazowej amortyzacji odpisów amortyzacyjnych… Od wartości początkowej nabytych (od 1.01.2017 r.) fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji ŚT oraz WNiP, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100.000 zł. … Dowiedz się więcej