Jaką formę opodatkowania wybrać?

Otwierając działalność należy wybrać formę opodatkowania i rodzaj prowadzonej działalności. Każdego roku do 20 stycznia można dokonać zmiany. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania:  Skala podatkowa: 18% i 32% Podatek liniowy: 19% Ryczał od przychodów ewidencjonowanych: 3%, 5,5% 8,5%, 17%, 20% Karta podatkowa  Do wysokości dochodu (przychód minus koszty) 85.528,- jest liczone 18% podatku, a … Czytaj dalej

Koszty w trakcie zawieszenia działalności

Są koszty, które można uwzględnić w Podatkowej Książce Przychodów i Rozchodów w trakcie zawieszenia działalności.Skutkuje to zmniejszeniem dochodu, bądź zwiększeniem straty, którą można rozliczyć w kolejnych 5 latach działalności. Art. 14a ust. 4 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej:“W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca: ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła … Czytaj dalej

Amortyzacja 2017

Od 12 sierpnia 2017 r. istnieje możliwość dokonania jednorazowej amortyzacji odpisów amortyzacyjnych… Od wartości początkowej nabytych (od 1.01.2017 r.) fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji ŚT oraz WNiP, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100.000 zł. … Czytaj dalej