Odwrotne obciążenie

Odwrotne obciążenie usług budowlanych Zgodnie z brzmieniem art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT, podatnikami będą również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy, jeżeli łącznie spełnione będą następujące warunki: a) usługodawcą będzie podatnik VAT, u którego sprzedaż nie jest zwolniona … Dowiedz się więcej