Polski ład 2.0 inne możliwości

Pierwsza część artykułu dotycząca zmian od 1 lipca 2022 roku zawierała zmiany dla przedsiębiorców dotyczące:

  • zmniejszenia opodatkowania na skali podatkowej
  • zmiany formy opodatkowania (dotyczy podatku liniowego oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych)
  • możliwość odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających się na karcie podatkowej, podatku liniowym lub ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych
Więcej informacji znajdziecie pod linkiem.
Nowelizacja umożliwia podatnikom jeszcze inne zmiany, które zostaną omówione poniżej.
  1. Likwidacja ulgi na dziecko (1.500 zł) i powrót do rozliczenia wspólnie z dzieckiem. 

  2. Zwiększenie kwoty zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców (obecnie z 3089 zł do 16.061,28 zł).

  3. Renta rodzinna małoletnich dzieci nie będzie skutkowała doliczeniem do dochodów rodziców, także dziecko będzie mogło skorzystać z kwoty wolnej od podatku (30.000 zł).

  4. Dzieci do 18-tego roku życia pobierające rentę rodzinną skorzystają na nie pobieraniu składki zdrowotnej od renty.

  5. Ulgi podatkowe takie jak: ulga dla młodych, ulga na powrót, dla rodzin 4+ i pracujących seniorów będą obowiązywały również zasiłki macierzyńskie przyznawane rodzicom i opiekunom przyjmującym dzieci na wychowanie.

  6. Zmodyfikowana Ulga Pałacyk, czyli ulga na zabytki. Zmiana dotyczy odliczenia kosztów remontu (a nie zakupu nieruchomości) po otrzymaniu aprobaty konserwatora zabytków co do wydatków na nieruchomość zabytkową.

  7. Zmiana terminu składania zeznań rocznych – wszystkie do końca kwietnia. Czyli zeznania roczne za 2021 rok rozliczane będą do 2/05/2023 r.