GUS sprawozdania finansowe

Spotkaliście się ze sprawozdaniami GUS? 

W naszym biurze kilka firm systematycznie otrzymuje sprawozdania do wypełnienia. Zdarza się również, że dany przedsiębiorca losowo zostanie poproszony do wypełnienia sprawozdania. 

Także nie lekceważcie maili, czy listów z GUS!

Czego dotyczą sprawozdania?

☑️ najpopularniejsze SP-3 to sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw

☑️ sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach (Z-3)

☑️ sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy (Z-6)

☑️ sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych (F-3)

☑️ badanie popytu na pracę (Z-5)

☑️sprawozdanie o zużyciu i zapasach wybranych materiałów (G-1)

☑️ sprawozdanie o produkcji (P-1)

☑️ sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym (F-1).

Ciekawa jestem jakie sprawozdania Wy dostaliście do wypełnienia 🧐