ZUS po nowemu za styczeń 2022

 

Pierwszy raz płacimy składki po nowemu. Tzn. część po nowemu, a część po staremu…. Można się w tym pogubić, dlatego opiszę, jak wygląda kwestia składek za styczeń – dotyczy to osób opłacających pełne oraz preferencyjne składki ZUS.

Pierwsze rozgraniczenie to podział pełnych składek ZUS na część:

 • składki społeczne, które są stałe, zależne od podstawy ZUS
  Podstawa dla pełnych składek to 3.553,20 zł
  Podstawa dla preferencyjnych składek to 903,00 zł
Oznacza to, że składka na ubezpieczenie społeczne (dla pełnych składek) wynosi 1.124,23 zł (z ubezpieczeniem chorobowym) 1.037,18 zł (bez ubezpieczenia chorobowego).
Jeżeli płacicie składki preferencyjne ZUS, zapłacicie 285,71 zł (z ubezpieczeniem chorobowym) lub 263,59 zł (bez chorobowego).
 • składki zdrowotne płacone są od dochodu, w zależności od formy opodatkowania – opisane poniżej
 • Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, które są stałe, zależne od podstawy ZUS.
  Dla pełnych składek podstawa wynosi 3.553,20 zł, natomiast przy składkach preferencyjnych nie opłaca się tego funduszu.
  Oznacza to, że Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pełnych składek wynosi 87,05 zł.

Drugie rozgraniczenie to forma opodatkowania i wg tego oblicza się składkę zdrowotną ZUS.

 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 
 • przychody do 60 000 zł -> 335,94 zł
 • przychody 60 000 – 300 000 zł -> 559,89 zł
 • przychody > 300 000 zł -> 1.007,81 zł
Powyższy próg liczy się albo narastająco w 2022 roku. Oznacza to, że jeżeli macie przychody np. z najwyższego progu to składki ZUS powinny być płacone w wysokości 1.007,81 zł. A jeżeli płaciliście na początku roku 335,94 zł to w zeznaniu rocznym, bądź w momencie przekroczenia progu wyjdzie dopłata. 
Jeżeli szacujecie przychody roczne z drugiego lub trzeciego progu to możecie od razu płacić tę należność, aby uniknąć dopłaty. Uwaga! Warunek ten dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność cały 2021 rok!
 • skala podatkowa 
Płaci się 9% składki od dochodu. Przypomnę, ze dochód to jest przychód minus koszty minus składki na ubezpieczenie społeczne = dochód do opodatkowania do składki zdrowotnej.
Za styczeń składka zdrowotna jest stała i wynosi 419,92 zł.
 • podatek liniowy
Płaci się 4,9% składki od dochodu. Przypomnę, ze dochód to jest przychód minus koszty minus składki na ubezpieczenie społeczne = dochód do opodatkowania do składki zdrowotnej.
Jednakże za styczeń jest spór o wysokość składki do zapłaty. A mianowicie, w ustawie jest informacja o 4,9% składki (i tak powinno być od lutego, a wtedy płacimy składki za styczeń). Natomiast ZUS ma przeliczniki, że na podatku liniowym, za styczeń mamy zapłacić po staremu, tj. 9% od postawy narzuconej w ZUS. Czyli kwota należna do ZUS wynosi 419,92 zł. 

  Reasumując, na składkach preferencyjnych płacimy ubezpieczenie społeczne + zdrowotne od dochodu.
  Na pełnych składkach ZUS płacimy ubezpieczenie społeczne + zdrowotne od dochodu + FP i FGŚP. Jednakże kwota należna do zapłaty zależy od dwóch czynników – jaki rodzaj składek płacimy oraz jaką formę opodatkowania mamy wybraną.