Amortyzacja lokali mieszkalnych wg polski ład

AMORTYZACJA LOKALI MIESZKALNYCH WG POLSKIEGO ŁADU

Jak wynika z założeń Polskiego Ładu, który zgodnie z zapowiedziami ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku, podatnicy utracą prawo amortyzowania mieszkań wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Wprowadzenie w życie tej zmiany spowoduje, że wydatki poniesione na nabycie nieruchomości mieszkalnej (do prowadzenia biura, na najem) będzie można zaliczyć do kosztów podatkowych dopiero w momencie sprzedaży takiej nieruchomości, o ile jej zbycie będzie podlegać opodatkowaniu.

Dobra wiadomość, dla osób posiadających mieszkania w ewidencji środków trwałych, jest taka, że zakaz amortyzacji został przesunięty na późniejszy termin. W ramach przyjętych w Sejmie poprawek zdecydowano, że nowe przepisy zaczną obowiązywać dopiero w 2023 roku. Jak Ministerstwo Finansów podało do informacji – w przyszłym roku będzie można zaliczać do kosztów podatkowych odpisy amortyzacyjne domów i mieszkań, pod warunkiem, że zostały nabyte lub wytworzone przed 1 stycznia 2022 roku.

Co ważne, pozostałe wydatki związane z mieszkaniami wykorzystywanymi w działalności (np. opłaty za media, remont) nadal będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodów na zasadach ogólnych (pod warunkiem opodatkowania w formie skali podatkowej). 

Warto mieć jednak na uwadze, że po wprowadzeniu zmian, jakie przyniesie Polski Ład, opodatkowanie wynajmu przy wykorzystaniu skali podatkowej znacznie straci na atrakcyjności względem ryczałtu (druga możliwa forma rozliczania się na wynajmie prywatnym), ponieważ podstawową zaletą rozliczania się w oparciu o skalę podatkową była możliwość zaliczania amortyzacji do kosztów uzyskania przychodu. Z drugiej zaś strony, wynajmującym na skali przysługiwać będzie podwyższona kwota wolna od podatku oraz zwiększy się wartość drugiego progu podatkowego. 
Każdy musi więc przeanalizować swoje przychody i koszty, żeby zdecydować co będzie dla niego korzystniejsze – ryczałt czy skala podatkowa.