Nowe limity płatności bezgotówkowych

NOWE LIMITY PŁATNOŚCI GOTÓWKOWYCH I OBOWIĄZEK DLA KAS ONLINE

Płatności pomiędzy przedsiębiorcami (B2B)  – Jak jest teraz?

Obecnie, zgodnie z Prawem przedsiębiorców, rozliczenia pomiędzy nimi muszą być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego, w każdej sytuacji, w której spełnione zostaną łącznie dwa następujące warunki:

  • stroną transakcji jest inny przedsiębiorca,
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności przekracza 15.000 zł lub równowartość tej kwoty.

! Warto przypomnieć, że w przypadku transakcji o wartości przekraczającej 15.000 zł obowiązek uregulowania jej w formie bezgotówkowej dotyczy całości, a nie tylko nadwyżki ponad 15.000 zł.

Przedsiębiorcy, którzy pomimo ograniczeń kwotowych dokonają zakupu za więcej niż 15.000 zł i opłacą go gotówką nie mają prawa uznać tego zakupu za koszt podatkowy. Jednak organy podatkowe w takiej sytuacji dopuszczają możliwość wycofania zapłaty gotówkowej i dokonanie ponownej zapłaty przelewem.

Poza tradycyjnym przelewem i gotówką, przedsiębiorcy wykorzystują również szereg innych instrumentów płatniczych (karty płatnicze, DotPay, PayByNet, PayPal, PayU itp.), a także rozliczenia na zasadzie kompensaty. Jak ma się to do limitu gotówkowego? Otóż, do tych form rozliczania zobowiązań nie mają zastosowania przepisy o limicie 15.000 zł i są uznawane, jako uregulowane za pośrednictwem rachunku płatniczego.

Jak będzie od 2022 zgodnie z Polskim Ładem?

Zaprezentowany projekt ustawy zakłada popularyzację obrotu bezgotówkowego oraz zwiększenie kontroli nad transakcjami wykonywanymi pomiędzy przedsiębiorstwami, czego konsekwencją ma być praktycznie dwukrotne zmniejszenie limitu płatności gotówkowych. Kwota graniczna z aktualnych 15.000 zł zostanie obniżona do 8.000 zł.

Transakcje z konsumentem (C2B)

Ministerstwo Finansów, w ramach Polskiego Ładu, chce wprowadzić limit transakcji gotówkowych również dla sektora consumer to business. Ograniczenie to ma wynieść 20.000 zł i po przekroczeniu tej kwoty konsument, zawierając transakcję z przedsiębiorcą, będzie musiał uregulować płatność w formie bezgotówkowej, czyli za pośrednictwem terminala, telefonu albo przelewu.

Ponadto, w projekcie Polskiego Ładu znalazł się zapis dotyczący nowego obowiązku dla przedsiębiorców oferujących płatności kartą. Od połowy 2022, a dokładniej od 1 lipca 2022 roku, przedsiębiorcy, którzy podlegają obowiązkowi instalowania kasy fiskalnej działającej w trybie online (czyli takiej, która łączy się z Centralnym Repozytorium Kas), będą zobowiązani do zintegrowania jej z terminalem płatniczym. W przypadku stwierdzenia, że podatnik tego nie wykonał, może zostać obciążony karą pieniężną w wysokości 5.000 zł.