Wynagrodzenie 2022

Co roku minimalna płaca wzrasta. Inne są wytyczne w stosunku do umowy o pracę, a inne do umowy zlecenia.

Często dostajemy także zapytania od przedsiębiorców – ile kosztuje mnie pracownik z wynagrodzeniem ‘x’ na umowie o pracę i na umowie zlecenie. O co w tym chodzi i jak policzyć wynagrodzenie oraz ‘koszt’ pracodawcy?

Minimalne wynagrodzenie na umowę o pracę w 2022 roku wynosić będzie 3.000 zł brutto.
Ile to jest na rękę dla pracownika? To zależy! Czynniki, które wpływają na wynagrodzenie:

  • wiek – czy zatrudniamy pracownika do 26 roku życia (wtedy podatek dochodowy trafia do pracownika zamiast do US), 
  • wiek – czy zatrudniamy osobę powyżej 26 roku życia (wtedy podatek dochodowy trafia do US)
  • miejsce zamieszkania – pracujemy w tej samej miejscowości gdzie będziemy wykonywać pracę, czy nie?
  • PPK – czy zdecydowałeś się na uczestnictwo w nowym pracowniczym programie kapitałowym
Także wynagrodzenie ‘na rękę’ może wynosić w granicach 2.166 zł – 2.210 zł.

Ile kosztuje nas pracownik? Tutaj należy wziąć pod uwagę:

  • wynagrodzenie dla pracownika
  • składki ZUS, które częściowo pokrywa pracownik, a częściowo pracodawca
  • PIT-4 czyli zaliczka na podatek dochodowy
Pamiętajmy także, że wynagrodzenie stanowi koszt pracodawcy. Także rozliczając się na KPIR albo na księgach handlowych, wynagrodzenie obniża podatek dochodowy, który się płaci.

Orientacyjnie mogę napisać, że umową o pracę brutto 3 tys. zł kosztuje ostatecznie trochę więcej – ok. 3.100 zł pracodawcę.

Minimalne wynagrodzenie na umowę zlecenie w 2022 roku wynosić będzie 19,60 zł brutto za godzinę pracy.

Ile to jest na rękę dla pracownika? Tu też nie ma jasnej odpowiedzi… wszystko zależy od tego, czy:

  • zleceniobiorca jest studentem
  • zleceniobiorca posiada zatrudnienie na co najmniej najniższą krajową, bądź prowadzi działalność gospodarczą (wtedy odprowadzane są ze zlecenia jedynie składki zdrowotne ZUS)
  • zleceniobiorca nie posiada zatrudnienia lub ma zatrudnienie na mniejsze wynagrodzenie niż najniższą krajową (wtedy odprowadzane są ze zlecenia składki ZUS – zdrowotne plus społeczne z chorobowym lub bez).
Także wynagrodzenie ‘na rękę’ może wynosić w granicach 13,3 zł – 19,6 zł za godzinę pracy.

Ile kosztuje nas pracownik? Sytuacja jest analogiczna do poprzedniej. Liczymy ilość godzin zleceniobiorcy oraz składki ZUS, jakie odprowadzamy. I całość opłat jest kosztem, który wpływa na wysokość podatku dochodowego.