Kod zawodu w ZUS

 

Od 16 maja br przy zgłoszeniu do ZUS (zarówno do składki zdrowotnej, jak i do wszystkich składek) należy podać kod zawodu. 

Na stronie ZUS czytamy, że: “Wymóg podawania kodu zawodu dotyczy ubezpieczonych aktywnych zawodowo, np. pracowników, zleceniobiorców.

Kod zawodu trzeba będzie podawać:
– zawsze na dokumentach zgłoszeniowych pierwszorazowych (także składanych po 15 maja 2021 r. za okresy wsteczne),
– na dokumentach zgłoszeniowych składanych w trybie korekty/zmiany, np. w związku z korektą danych adresowych, zmianą okresu, rodzaju ubezpieczeń “.

Wskazywany w dokumentach kod wykonywanego zawodu powinien być zgodny z klasyfikacją zawodów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku. Zestawienie i kody zawodów znajdują się na stronie internetowej tutaj.