PPK – pracownicze plany kapitałowe

 

PPK czyli pracownicze plany kapitałowe. Jest to dodatkowe rozwiązanie, dla zachowania lepszej godności na emeryturze, której niestety ZUS nie zapewni…

PPK można porównać do IKZE, czy do III filaru. Założenie jest podobne, ponieważ odkładamy na emeryturę wg określonych kryteriów. Jednakże nie musimy się tego stricte trzymać. Po określonym czasie (co 2 lata) można wnioskować o wypłatę środków, jednakże straci się wtedy dopłaty z Państwa.

PPK proponowane są pracownikom po przepracowaniu 3 miesięcy i dotyczy to osób, które mają umowę o pracę lub zlecenie, z którego odprowadzane są składki emerytalne i rentowe ZUS.

Na indywidualne konto PPK odkłada pracownik (potrącane jest z wypłaty) plus przedsiębiorca dokłada pieniądze oraz Państwo, wg określonych reguł:

 • 2% wynagrodzenia podstawowego pracownika – płatne po stronie pracownika
   + ewentualnie 2% dobrowolnej dodatkowej wpłaty
 • 1,5% wynagrodzenia podstawowego pracownika – płatne przez pracodawcę
  + ewentualnie 2,5% dobrowolnej dodatkowej wpłaty
 • 250,- zł wpłaca Państwo na start + 240,- rocznie.

Od 1 lipca 2020 r. PPK dotyczy pracowników, którzy są zatrudnieni w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 20 osób.

Małe firmy (poniżej 20 pracowników) mają deadline 1 stycznia 2021 r., więc jest czas na naukę od ‘większych’ przedsiębiorstw.

Przedsiębiorcy zatrudniający do 9 osób mogą nie rozliczać PPK, pod warunkiem, że wszyscy pracownicy złożą rezygnację z PPK. Do takiej decyzji pracodawca nie może zmusić pracownika, to ma być świadomy wybór i decyzja pracownika.

Jak wygląda proces wprowadzenia PPK?

 1. Należy dokonać wyboru instytucji finansowej
 2. Należy podpisać umowę o zarządzanie
 3. Przeprowadza się ankietę informacyjną wśród pracowników
 4. Podpisuje się umowę o prowadzenie
 5. Należy rozpocząć naliczanie wpłat do PPK
 6. Nowozatrudnionym osobom proponuje się PPK i zapisuje ich do programu.
Początki bywają trudne. Jeżeli pracodawca nie naliczy składek PPK i nie odprowadzi ich w terminie, nie można dokonać tego po czasie. Należy wtedy dać pracownikowi wybór – przywrócenie stanu poprzedniego lub zapłacenie odpowiedniej sumy pieniędzy.