Rozliczenie wsparcia COVID

Pomoce publiczne w większości rozdane. Przychodzi czas weryfikacji, kontroli i rozliczeń. Które wsparcie jak rozliczyć? Co na ten temat powinniśmy wiedzieć?

Rozważmy najpopularniejsze pomoce rekompensujące skutki gospodarcze związane z COVID-19:

1. Zwolnienie ze składek ZUS
Decyzja dotycząca zwolnienia z opłacania składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020 r. stanowi przyznaną pomoc publiczną. Nie opodatkowujemy umorzonych składek, lecz należy mieć świadomość, że każda decyzja ma przeliczoną pomoc – wysokość składki ZUS na euro.
Może się to przydać do późniejszych wniosków, kiedy będą informacje o to, czy korzystało się z pomocy.

2. Pożyczka 5 tysięcy z Urzędu Pracy
Tarcza 4.0 wprowadziła jej automatyczne umorzenie po spełnieniu warunku posiadania działalności 3 miesiące od otrzymania środków. Także z niskoprocentowej pożyczki zrobi się bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorców finansowane z Funduszu Pracy, które nie wpływa na wyniki firmy. Nie jest przychodem, ani nigdzie jej nie wykazujemy. Należy środki przekazać na cel działalności gospodarczej.

3. Dofinansowanie z Urzędu Pracy części kosztów wynagrodzeń oraz należnych składek na ubezpieczenie społeczne
Wsparcie przyznane przez Starostę jest przychodem firmy. Obrazując sytuację, pracownika wynagrodzenie jest kosztem firmy. Także dofinansowanie, jakie otrzyma przedsiębiorca na wypłatę dla konkretne osoby jest przychodem. Aby w ostatecznych rozliczeniach wynik przedsiębiorcy odzwierciedlał to co faktycznie pokryto z środków firmy.

4. Postojowe 2.080 zł z ZUS
Świadczenie postojowe ZUS również nie jest nigdzie rozliczane – nie stanowi przychodu firmy.

5. Umorzenie wpłat zaliczek na poczet podatku lub rozłożenie podatku dochodowego lub VAT na raty stanowi pomoc de minimis
Do każdego pisma podatnika, który prosił Urząd Skarbowy o rozłożenie płatności na raty, czy nie uiszczanie zaliczek na poczet podatku dochodowego w 2020 roku, Urząd Skarbowy powinien się odnieść pisemnie. Oznacza to wydanie decyzji, z której również wynika przeliczenie uzyskanej pomocy.

Reasumując, w większości przypadków wsparcia stanowią pomoc, która nie wpływa na dochód firmy, ani podatki wynikające z wyników firmy.
Należy tylko mieć świadomość od kogo, jaką pomoc i w jakiej wysokości otrzymano,