Mikrorachunek podatkowy

Od 1 stycznia 2020 roku podatki z działalności będziemy płacić na indywidualny mikrorachunek podatkowy.

Zniknie problem pomylonych oznaczeń w podatkach czy wątpliwość do jakiego Urzędu Skarbowego zapłacić podatek, kiedy zmienimy adres zamieszkania.

Rozwiązanie takie ma ponoć wpływać na szybszą obsługę zaświadczeń o niezaleganiu.

Indywidualny mikrorachunek podatkowy jest to nr konta, na który będzie można wpłacać podatki z tytułu VAT, podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), czy podatek od osób prawnych (CIT).
Pozostałe podatki np. PCC należy wpłacać na właściwe konto danego Urzędu Skarbowego.

Nr konta stworzony jest na podobnych zasadach, jak konto w ZUS, z tym, że mikrorachunek w Urzędzie Skarbowym będzie zawierał nr NIP przedsiębiorcy, bądź nr PESEL osoby.

Nr konta należy wygenerować indywidualnie pod adresem:
https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego