rachunek VAT

Od 1 listopada 2019 roku przedsiębiorcy, którzy posiadają pieniądze na koncie firmowym VAT mają więcej możliwości na dysponowanie środkami!
Standardowo, z konta VAT można regulować:

  • zapłatę podatku VAT do Urzędu Skarbowego
  • płatności za faktury zakupowe (jeżeli wystawca faktury ma konto firmowe, a nie prywatne).
Dodatkowo, mamy możliwość regulowania następujących zapłat:
  • składek ZUS 
  • zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych oraz odsetek za zwłokę zapłaty podatku dochodowego
  • podatku VAT z tytułu importu oraz odsetek za zapłatę podatku VAT
  • podatku akcyzowego, przedpłat i odsetek z nimi związanymi
  • należności celnych wraz z odsetkami.