Faktura sprzedażowa a podatki

Lata praktyki pokazują, że nie jest łatwo wystawić fakturę VAT. Najczęstszą zagwozdką jest data wystawienia dokumentu, data wykonania usługi lub sprzedania towaru, czy data otrzymania wpływu pieniędzy…
Kolejną zagwozdką jest – jak powyższe daty wpływają na wyliczenie podatku dochodowego i VAT… Poniżej postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości.

Kiedy należy wystawić fakturę? Art. 106i ustawy o VAT
Fakturę należy wystawić niezwłocznie po wykonaniu usługi, maksymalnie do 15 dnia następnego miesiąca po wykonaniu usługi / dostarczenia towaru lub po otrzymaniu całości lub części zapłaty.

Data sprzedaży ma znaczenie?
Data wystawienia dokumentu to inna data niż wykonanie usługi czy dostarczenie towaru.
Wpływa ona na oznaczenie momentu przychodu co przekłada się na podatki.

Czy można wystawić fakturę wcześniej?
Maksymalnie 30 dni przed wykonaniem usługi, dostarczeniem towaru lub otrzymaniem części czy całości zapłaty można wystawić fakturę.

Którą datę bierze się pod uwagę do podatku dochodowego?
To co było pierwsze – data wystawienia faktury lub wykonania usługi, czy dostarczenia towaru.

Jaka data jest istotna do podatku VAT?
Znaczenie ma data wykonania usługi lub dostarczenia towaru.
Natomiast w metodzie kasowej podatek VAT rozlicza się dopiero w momencie otrzymania lub dokonania zapłaty za fakturę.

Czym jest faktura zaliczkowa?
Faktura zaliczkowa jest potwierdzeniem wpłaty części kwoty do wykonania usługi lub sprzedaży towaru. Dla podatku VAT ma znaczenie dokument, natomiast dla podatku dochodowego nie ma znaczenia, ponieważ od tego dokumentu rozliczany jest jedynie podatek VAT.

Faktura pro forma to jaki dokument?
Pro forma to jedynie wizualizacja faktury. Nie ma ona znaczenia do podatków (dochodowego i VAT).
Firmy stosują takie rozwiązanie, kiedy Klient chce zobaczyć jak będzie wyglądała docelowo faktura. Jest to również idealna forma przypomnienia o korzystania z danej usługi w celu dokonania opłaty.

Uwaga!
Odmienne terminy  fakturowania transakcji dotyczą m. in. dzierżawy, najmu, czy usług budowlanych.