Kasy fiskalne online

Kasy online 

Nowelizacja wprowadza rozwiązania pozwalające na stosowanie do ewidencji sprzedaży i kwot podatku należnego ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych kas on-line.

Będą to kasy rejestrujące przesyłające dane do systemu teleinformatycznego – Centralnego Repozytorium Kas, prowadzonego przez szefa KAS. Przesyłanie danych z kas on-line będzie odbywało się w sposób ciągły i zautomatyzowany. Należy zapewnić połączenie internetowe umożliwiające przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od podatnika nie jest możliwe zapewnienie połączenia będzie można złożyć wniosek o odczyt w miejscu innym niż punkt sprzedaży.

Co do zasady przedsiębiorcy mogą używać swoich dotychczasowych kas fiskalnych i będą mogli stopniowo wymieniać je na nowszy typ. Jednak już 31 sierpnia 2019 roku zakończy się sprzedaż najstarszego typu kas z papierowym zapisem kopii. Również kasy z elektronicznym zapisem kopii zostaną wycofane ze sprzedaży – ale to dopiero po 31 grudnia 2022 r.

Kto ma obowiązek wymiany kasy na nową online?
Jest jednak kilka wrażliwych branż, w których rząd postanowił obligatoryjnie wymienić kasy fiskalne na nowe w najbliższym czasie. Te grupy będą obowiązkowo prowadzić sprzedaż przy użyciu kas online nowego typu:

I grupa – od 1 stycznia 2020 roku firmy:

 • działające w branży paliwowej (sprzedaż paliw) 
 • świadczące usługi naprawy pojazdów i wulkanizacji 


II grupa – od 1 lipca 2020 roku:

 • branża gastronomiczna również sezonowa 
 • usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania 
 • sprzedaż węgla, brykietu 


III grupa – od 1 stycznia 2021 roku usługi:

 • fryzjerskie 
 • kosmetyczne i kosmetologiczne
 • budowlane 
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów 
 • prawnicze 
 • związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.