ulga w PIT dla osób do 26 roku życia

Osoby, które nie ukończyły 26 roku życia i zarabiają w granicach pierwszego progu podatkowego mogą liczyć na zwolnienie z opłacania podatku dochodowego!

Mówiąc wprost, w okresie sierpień – grudzień 2019 roku należy mieć przychód brutto do 35.636,67 zł i mieć nie ukończone 26 lat, aby nie płacić podatku dochodowego, czyli więcej zarobić!

Akcja dotyczy osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej oraz pracujących na podstawie umowy zlecenia.

Kto jest wyłączony i nie może skorzystać z ulgi? Osoby do 26 roku życia, które mają własną działalność gospodarczą, są zobowiązane umową o dzieło oraz nierezydenci.

Aby skorzystać z ulgi już w 2019 roku, należy złożyć oświadczenie u pracodawcy.
Od następnego roku (tj. 2020 będzie obligo wyliczane wynagrodzenie bez podatku)

Jeżeli owe oświadczenie nie zostanie złożone i podatek będzie naliczany i odprowadzany do Urzędu Skarbowego to spokojnie, wszystko okaże się w zeznaniu rocznym za 2019 rok.
Osoby do 26 roku życia – przychód do wysokości 85.528,- będzie zwolniony od podatku, a nadwyżka będzie opodatkowana jedynie 18% !!!

Przychody za 2020 rok, jeżeli nie będą opodatkowane (bo będą do wartości 85.528,-) i jednocześnie osoba będzie mieć do 26 roku życia – nie będzie trzeba składać zeznania rocznego!