NIP na paragonie

Od września 2019 r. paragony fiskalne z NIP klienta

Kolejne zmiany w VAT zbliżają się dużymi krokami. Jedna z nich zakłada podawanie NIP kupującego nie tylko na fakturze zakupu ale i paragonie.

10 czerwca 2019 r. ustawa nowelizacyjna trafiła do sejmu. W uzasadnieniu do projektu nowelizacji czytamy: „(…) podatnik nie może dowolnie wybierać, czy dokonuje zakupu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, czy też występuje w charakterze konsumenta. To znaczy, jeżeli w momencie dokonywania zakupu dany podmiot występuje w charakterze konsumenta i nabywa określony towar, jako konsument, wówczas nie ma możliwości późniejszej zmiany tego charakteru zakupu. Towar lub usługa nabyta na potrzeby osobiste lub prywatne nie może z czasem przekształcić się w zakup służący działalności gospodarczej z punktu widzenia VAT. Podatnik nie nabędzie prawa do odliczenia VAT naliczonego od zakupu dokonanego w charakterze konsumenta (…)”.

Jeżeli kasa fiskalna nie pozwala na dodanie NIP-u nabywcy na paragonie to nabywca będzie musiał już na etapie zakupu deklarować, czy nabywa towar/usługę jako podatnik (wówczas od razu otrzyma fakturę zakupu a sprzedaż nie będzie ewidencjonowana na kasie fiskalnej), czy jako osoba prywatna/konsument (wówczas otrzyma paragon). Nowelizacja ustawy nie będzie zatem wymagała wymiany urządzeń fiskalnych starego typu na te umożliwiające podawanie na paragonach NIP nabywcy.

Niestety za błędy trzeba będzie ponieść konsekwencje finansowe.
W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę do paragonu nie zawierającego NIP nabywcy, organ podatkowy wymierzy mu dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. Mówiąc zatem innymi słowy, gdy sytuacja taka będzie miała miejsce, VAT trzeba będzie zapłacić dwa razy.

Jeżeli natomiast nabywca ujmie w swoim rejestrze zakupu fakturę wystawioną do paragonu, który nie zawierał jego NIP, organ podatkowy również i jemu ustali dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadające 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze.

Powyższe sankcje mają nie mieć zastosowania do podatników świadczących usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0).