karty paliwowe a VAT

Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że emitenci kart paliwowych świadczą swoim klientom usługi finansowe zwolnione z VAT. To zaś oznacza, że ani jedni ani drudzy nie mogą odliczać VAT od zakupionego paliwa (wyrok TSUE z 15 maja 2019 r. sygn. C-235/18). Wyrok nie dotyczy kart wystawianych bezpośrednio przez koncerny paliwowe.

Wyrok TSUE oznacza rewolucyjną zmianę u podatników emitujących karty paliwowe (np. firm leasingowych), a także u ich klientów. To bowiem oznacza, że jedni i drudzy nie mają (i nie mieli) prawa do odliczenia VAT od zakupionego paliwa. Wg Trybunał Sprawiedliwości UE, karta kredytują swoich klientów, czyli nie sprzedają towaru, tylko świadczą usługę finansową, a ta nie uprawnia do odliczenia VAT.

Wyrok TSUE nie dotyczy kart wystawianych przez koncerny paliwowe. Nie dotknie więc ani koncernów, ani podatników, którzy korzystają z kart paliwowych wystawianych przez takie koncerny.

Inaczej przedstawia się sytuacja innych firm (głównie leasingowych) i ich klientów, dla których wyrok TSUE oznacza obowiązek korekty odliczonego VAT-u (i to do pięciu lat wstecz). Ponadto oznacza to, że emitenci kart – jako podmioty świadczące usługi zwolnione – powinny wyodrębniać VAT naliczony związany z tymi usługami, a jeżeli to nie jest możliwe dokonywać odliczeń wyłącznie części VAT naliczonego wyliczonego według proporcji. Jeżeli tego nie robią (i nie robiły) mogą być zobowiązane do korekty dokonanych odliczeń za pięć lat wstecz.

Źródło: IFK 2019 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 maja 2019 r. sygn. akt C- 235/18 – Vega International Car Transport and Logistic— oraz TAX&Duty Grupa Partnerska Podatkowo-Celna