Na jaką umowę zatrudnić pracownika

Zaczynając od rozważań umowy dla pracownika, istotne jest rozgraniczenie jaki rodzaj prac kwalifikuje się na dane zatrudnienie, by móc wyliczyć później jakie poniesiemy koszty z tytułu zatrudnienia.

Umowa o dzieło reguluje Kodeks cywilny. Jak nazwa wskazuje, pracownik ma do wykonania dzieło, czyli musi powstać ‘coś’ z jego pracy.
Od tego rodzaju umowy nie odprowadza się składek ZUS, jedynie płaci się podatek dochodowy 18% (do 85.825,- rocznie). W tej umowie wykazuje się koszty uzyskania przychodu – 20% standardowe i 50% w momencie, gdy przekazywane są prawa autorskie.
Umawia się z pracownikiem na daną kwotę wynagrodzenia za dzieło.

Umowa zlecenie oznacza, że zleca się wykonanie pewnych prac w określonym czasie. Przepisy dotyczące umowy cywilnoprawnej reguluje Kodeks Cywilny.
Od tej umowy odprowadza się i składki ZUS i podatek dochodowy. Jednakże, aby nie było zbyt prosto, składki ZUS są różne:
-> gdy zleceniobiorca jest studentem to odprowadza się jedynie podatek dochodowy
-> jeżeli zleceniobiorca jest zatrudniony na umowę o pracę z wynagrodzeniem co najmniej najniższym krajowym to odprowadza się jedynie składkę zdrowotną za pracownika
-> jeżeli zleceniobiorca nie ma nigdzie zatrudnienia to odprowadzane są wszystkie składki ZUS.

Do umowy zlecenie należy mieć listę obecności, wg której wiadomo ile godzin poświęciło się na daną pracę. Wynagrodzenie może być rozliczane godzinowo lub określone kwotą, która nie przekroczy wartości minimalnej za godzinę pracy do nakładu pracy.
W 2019 roku godzinna stawka wynosi 14,70 zł brutto.

Umowa o pracę regulowana jest przez Kodeks Pracy i oznacza zatrudnienie pracownika w stałych godzinach pracy, wg określonych obowiązków do wykonania.
W tym przypadku zanim pracownik rozpocznie pracę, dostaje skierowanie na badania i musi otrzymać zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, że jest zdolny do pracy na danym stanowisku.
Dodatkowo należy zrobić szkolenie BHP i wypełnić z pracownikiem różnorodne oświadczenia.
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę obliguje do prowadzenia akt osobowych, rozliczania czasu pracy oraz urlopów.
Od wynagrodzenia odprowadzane są składki ZUS oraz podatek dochodowy, wg wynagrodzenia brutto (minimum 2250 zł w 2019 roku).