Rozliczenie mieszanej działalności

Zbliża się rozliczenie podatku VAT w działalności mieszanej. 
Po kolei wyjaśnię kogo i kiedy to dotyczy oraz jak należy rozliczyć ową działalność.

KOGO?
Rozpoczynając działalność, w której jest sprzedaż zwolniona stawą VAT oraz sprzedaż z opodatkowaną stawką – należy ustalić proporcjonalny udział sprzedaży opodatkowanej w całej sprzedaży (opodatkowana + zwolniona).
Przykładowo, sprzedajemy usługi zwolnione stawką VAT na 10 tys miesięcznie oraz produkty opodatkowane podatkiem VAT miesięcznej wartości 5 tysięcy. Czyli udział procentowy to 5/15 = 33,33% i tym procentem rozliczamy VAT w zakupach dotyczących całej działalności.
Np. opłata za księgowość dotyczy rozliczania całej działalności. Wtedy podatek VAT za koszt usługi odliczamy w deklaracji właśnie ustaloną proporcją.

KIEDY?
Na początku działalności szacujemy stosunek działalności opodatkowanej w całej działalności.
Składamy pismo do Urzędu Skarbowego z naszą prośbą i uzasadnieniem rozliczenia podatku VAT. Urząd Skarbowy może zgodzić się lub zastosować swoje wyliczenie.
Raz w roku, w deklaracji za styczeń (sporządzonej i wysłanej do 25 lutego) należy rozliczyć podatek wg faktycznej sprzedaży.
Współczynnik, który wyjdzie należy stosować na bieżący rok rozliczeniowy.

JAK?
Aby zrobić korektę deklaracji o właściwy współczynnik należy podzielić opodatkowaną sprzedaż z minionego roku przez całą (opodatkowana + zwolniona) sprzedaż z minionego roku.
Kolejno liczymy koszty i VAT od nich odliczony – różnica pomiędzy tym co odliczyliśmy, a tym co powinniśmy odliczyć. Różnicę odliczamy odpowiednio w deklaracji za styczeń.
Przykładowo – mieliśmy współczynnik szacowany na 15% i w takiej proporcji odliczaliśmy VAT od wspólnych wydatków dotyczących całej działalności, a powinniśmy odliczać 20%.
Dlatego też należy dokonać korekty i w nowym roku rozliczać zakupy z 20% proporcją.

Powyższy opis może wydawać się skomplikowany, natomiast nie musicie wiedzieć jak liczyć proporcję – zrobi to za Was księgowy / księgowa 🙂
Ważne jest, abyście byli świadomi, że mając sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną należy ustalić i rozliczać zakupy VAT proporcją.