Zmiany zmiany zmiany 2019

Nowy rok niesie ze sobą istotne zmiany w zakresie:
 • najniższa krajowa 2019 – umowa o pracę i stawka godzinowa zlecenia
 • wypłaty gotówkowe na oświadczenie
 • nowe stawki i limity
 • ZUS
 • leasingów
 • rozliczenia roczne przez US
 • inne.
 • Zapraszam do lektury!

  Najniższa krajowa 2019

  Wg umowy o pracę najniższe wynagrodzenie brutto to 2.250 zł. Oznacza to podwyżkę netto dla pracownika o ok.100 zł. Pozostałe składniki wynagrodzenia to: 1633,- wynagrodzenie netto + 484,- ZUS + 133,- podatek dochodowy = 2.250,-
  Pamiętajcie, że to nie jedyne koszty pracodawcy! Od powyższego wynagrodzenia, pracodawca ze swoich pieniędzy opłaca ZUS. Także koszt/ inwestycja ze strony pracodawcy jest znacznie wyższa niż wynagrodzenie brutto.

  Wg umowy zlecenie godzina pracy nie może być niższa niż 14,70 zł brutto.


  Wypłata gotówkowa na oświadczenie

  Od 2019 roku regułą jest wypłata wynagrodzenia dla pracownika na konto bankowe wskazane w oświadczeniu. Ewentualnie dokonanie wpłaty przekazem pocztowym, czyli wypłata ma być ostatecznie na koncie bankowym pracownika!
  Jeżeli pracownik życzy sobie wypłaty gotówką, należy podpisać stosowne oświadczenie.
  Do 21 stycznia 2019 roku pracodawca ma obowiązek poinformowania pracownika otrzymującego wynagrodzenie gotówkowe o wyborze formy przekazywania wynagrodzenia.


  Nowe stawki i limity

  Można się rozliczać ryczałtem, jeżeli przychody w 2018 roku nie przekroczyły 250.000 euro czyli 1.069.875 zł
  Małym podatnikiem jest się, jeżeli nie przekroczono w 2018 roku 1.200.000 euro czyli 5.135.000 zł.
  Jednorazowych odpisów amortyzacyjnych można dokonywać do kwoty 50.000 euro czyli 214.000 zł, jeżeli jest się małym podatnikiem. Chyba, że jest się nowym przedsiębiorcą to limit jest 10.000 euro na start, czyli 43.000 zł.

  ZUS

  Z każdym rokiem składki ZUS rosną. Wiąże się to z tym, że wzrasta wynagrodzenie minimalne. Mówi się o podwyżce 100 zł, jednakże dokładne stawki będziemy znać zanim zapłacimy składki za styczeń, płatne w lutym.

  Jednakże przedsiębiorcy rozkręcający biznes mają następujące ułatwienia:
  1) przez pierwsze pół roku można płacić jedynie składkę zdrowotną, aby później przez dwa lata korzystać z preferencyjnych składek ZUS i dopiero po tych okresach płaci się pełną składkę ZUS.
  2) przedsiębiorcy uzyskujące niskie przychody będą mogli płacić niższy ZUS (pisałyśmy o tym w sierpniu 2018 r). Jest to limit 63 tys przychodów (nie mylić z dochodem), czyli sprzedaży (nie zysku) średnio na 5.250 zł miesięcznie. Wysokość składki ZUS liczy się wg odpowiedniego współczynnika po rozliczeniu 2018 roku.


  Leasingi i zmiany

  Pisałyśmy w październiku 2018 roku, że limit amortyzacji i opłat leasingu operacyjnego samochodu osobowego ustalono w kwocie 150.000 zł, a dla samochodów elektrycznych 225.000 zł. Wydatki związane z samochodem osobowym używanym jedynie do działalności będzie można rozliczać be ograniczeń, ale należy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.
  Natomiast w przypadku samochodów osobowych używanych do celów mieszanych, do kosztów będzie można zaliczyć jedynie 75% wartości wydatków. A w przypadku samochodów prywatnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej limit wyniesie jedynie 20%.

  Rozliczenia roczne US

  Dla osób zatrudnionych, urząd skarbowy ma przygotować samodzielnie zeznanie roczne. Oznacza to, że fiskus zrobi to za nas zgodnie z obietnicą “Twój e-pit”. Pamiętajcie jednak, że w przypadku korzystania z ulg (na dziecko, czy leczenie) oraz gdy chcecie przekazać 1% podatku potrzebującym, należy rozliczyć się samodzielnie, edytując przygotowane wcześniej przez fiskusa zeznanie!

  Inne

  Dodatkowo zmiany w podatkach przewidują:
  • uchylenie przepisu warunkującego uprawnienie do wspólnego rozliczenia dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci od terminowego złożenia deklaracji,
  • zmiany w przypadku liczenia sprzedaży nieruchomości lub określonych praw majątkowych nabytych w spadku, tj. 5 lat od okresu, w którym nastąpiło nabycie lub wytworzenie składnika majątku przed spadkodawcę
  • wydłużenia okresu skorzystania z ulgi mieszkaniowej do 3 lat
  • 9% CIT od małych podatników oraz tych podmiotów, które w 2018 roku nie przekroczyły 1.200.000 euro przychodu
  • zmiany poboru zasad podatku u źródła od tzw. dochodów pasywnych oraz płatności za niektóre tzw. usługi niematerialne.