Kalendarz 2019

Początek roku w księgowości to istne wyzwanie!

Uporządkujmy na wstępie roku kilka istotnych terminów:

STYCZEŃ:
20 -> zmiana formy opodatkowania (karta podatkowa), PIT-6, zawiadomienie o rozliczaniu zaliczek na kasie fiskalnej
31 -> PIT-11 do US, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, CIT-10Z, ZUS IWA, info o nietworzeniu ZFŚS, podatek od nieruchomości

LUTY:
15 -> złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy oraz wpłata I raty podatku od środków transportowych
20 -> zawiadomienie o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek  dochodowy, zawiadomienie o kwartalnym opłacaniu zaliczek na podatek dochodowy przez małych podatników
28 -> IFT-1 i IFT-2R, ZUS informacja o dochodach za 2018 r. emerytów i rencistów, przekazanie prawnikom RMUA z podziałem na m-ce, PIT-8C + PIT-11 dla pracowników

MARZEC:
31 -> IFT-2, sporządzenie sprawozdania finansowego rok w jednostce, w której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym, CIT-8 dla jednostek, w których rok obrotowy zgodny jest z kalendarzowym, ustalenie stopy % składki na ubezpieczenie wypadkowe w 2018 r., ZUS ZSWA, deklaracje o odpadach

KWIECIEŃ:
31 -> skorygowanie deklaracji do ZUS wszelkich korekt za 2018 r., zeznania roczne: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39

MAJ:
31 -> pracodawca tworzący ZFŚS jest zobowiązany do wpłacenia co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS

CZERWIEC: 
9 -> dzień księgowego/księgowej
31 -> zatwierdzić sprawozdanie finansowe

LIPIEC:
10 -> wysłanie sprawozdania do US
15 -> wysłanie sprawozdania do KRS

GRUDZIEŃ:
31 -> spisanie inwentury, wybór metody kasowej lub rezygnacja z niej.

Do tego standardowo każdego dnia miesiąca płacimy:
7 -> kartę podatkową
10 -> ZUS (przedsiębiorcy nie zatrudniający pracowników)
15 -> ZUS (przedsiębiorcy zatrudniający pracowników)
20 -> podatek dochodowy np. PPE, PIT-5, PIT-5L
25 -> podatek VAT