STIR

Ustawa o STIR obowiązuje od 13 stycznia 2018 r. Dotyczy uszczelniania systemu podatkowego przez m.in. ograniczenie luki w VAT poprzez wprowadzenie systemu eliminującego z obrotu gospodarczego podstawione firmy oszukujące uczciwych przedsiębiorców.

Od 30 kwietnia 2018 r. ww ustawa daje możliwość blokowania rachunków bankowych!

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że Szef Krajowej Administracji Skarbowej codziennie otrzymuje za pośrednictwem STIR informacje o rachunkach (jedynie rozliczeniowych) podmiotów kwalifikowanych (czyli osoby prowadzące działalność zarobkową, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej), prowadzonych przez banki i SKOK oraz transakcjach na tych rachunkach w celu dokonania analizy ryzyka wystąpienia wyłudzenia skarbowego.

Dane, które są przekazywane to:

  1. Informacje o otwieranych i prowadzonych rachunkach podmiotów kwalifikowanych
  2. dzienne zestawienia transakcji dotyczące rachunków podmiotu kwalifikowanego.
Banki i SKOK-i nie przekazują izbie rozliczeniowej kompleksowej informacji o rachunkach i zestawień transakcji dotyczących rachunków innych niż rachunki podmiotów kwalifikowanych, czyli nie ma zastosowania do rachunków służących prywatnym rozliczeniom os. fizycznych.

Banki i SKOK-i nie przekazują danych ich posiadaczy, ani zestawień transakcji. Szef KAS nie otrzymuje informacji o transakcjach dokonywanych pomiędzy podmiotem kwalifikowanym a posiadaczem tego rachunku, tylko dane zagregowane o łącznej kwocie transakcji dokonanych z posiadaczami rachunków z tej grupy.

W odniesieniu do rachunków innych niż rachunki podmiotów kwalifikowanych banki i SKOK-i przekazują izbie rozliczeniowej wyłącznie ich numery, kody walut oraz daty otwarcia i zamknięcia, bez wskazywania posiadacza. Ograniczenie zakresu danych otrzymywanych przez Szefa KAS podyktowane jest ochroną prywatności osób fizycznych i oznacza, że nie będzie on automatycznie uzyskiwał informacji dotyczących np. prywatnych transakcji danego konsumenta opłaconych z prywatnego rachunku.

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że system analizy ryzyka (prowadzony jednocześnie przez izbę rozrachunkową i Szefa KAS) jest oparty na oprogramowaniu i algorytmach, a integracja człowieka jest dopiero na etapie podejmowania rozstrzygnięcia przez Szefa KAS. W wyniku analizy ryzyka,
podmiotom gospodarczym działającym fikcyjnie i uczestniczącym w karuzelach VAT, można w trybie pilnym zablokować rachunek do 72 godzin w celu dokładnego sprawdzenia, czy wykorzystują działalność banków i SKOK-ów do celów związanych z wyłudzeniami lub czynności zmierzających wyłudzaniu. W uzasadnionych przypadkach, blokadę można przedłużyć do 3 m-cy!
Za zgodą Szefa KAS możliwa jest wypłata środków z zablokowanego rachunku na bieżące wynagrodzenia za pracę oraz świadczenia o charakterze alimentacyjnym.

Aby zapewnić ochronę uczciwym podatnikom przed zawieraniem transakcji z podatnikami wykreślonymi z rejestru, Ministerstwo Finansów udostępniło:
– wykaz podatników niezarejestrowanych lub wykreślonych z rejestru VAT od 01.01.2017 r. (podmioty Krajowej Ewidencji Podatników od 01.01.2015 r.)
– wykaz podatników przywróconych do rejestru VAT. od 01.01.2017 r.

Źródło: Wielkopolskie Stowarzyszenie Podatkowe