Własna firma czy umowa o pracęWŁASNA DZIAŁALNOŚĆ CZY UMOWA O PRACĘ 


Aspekt finansowy 

Własna działalność – przez pierwsze 6 m-cy nie ma obowiązku płacenia składek społecznych (z pewnymi wyjątkami) opłacana jest tylko składka zdrowotna, dlatego koszty prowadzenia działalności, przez ten okres, są niskie.

Istnieje kwestia rozstrzygnięcia, czy wykonywana usługa obliguje nas do bycia płatnikiem podatku VAT. Jeżeli tak to wiążą się z tym dodatkowe obowiązki rozliczeniowe tj. składanie deklaracji VAT oraz plików JPK.

Aby mieć 3.000 zł wynagrodzenia po zapłaceniu podatku dochodowego i ZUS należy wystawić fakturę na kwotę 3.939,- netto.

Po pół roku prowadzenia działalności jest obowiązek płacenia składki społecznej od co najmniej najniższej podstawy (600 zł) oczywiście z pewnymi zastrzeżeniami. W tym przypadku, aby mieć 3.000 zł wynagrodzenia po zapłaceniu podatku dochodowego i ZUS należy wystawić fakturę na kwotę 4.139,- netto.

Po dwóch i pół roku prowadzenia działalności jest obowiązek płacenia składki społecznej od podstawy co najmniej 2.665,80 zł. W tym przypadku, aby mieć 3.000 zł wynagrodzenia po zapłaceniu podatku dochodowego i ZUS należy wystawić fakturę na kwotę 4.849,- netto.

Będąc na własnej działalności gospodarczej należy liczyć się z dodatkowymi kosztami związanymi z obsługą księgową, no chyba, że sami potrafimy to wykonać, bo mamy odpowiednie narzędzia i wiedzę. Oczywiście zakup sprzętu czy oprogramowania też będzie obciążało nasz budżet.

Umowa o pracę – Aby mieć 3.000 zł wynagrodzenia netto na rękę, to umowa brutto będzie wynosiła ok. 4.387,35 od czego będą odprowadzane składki na przyszłą emeryturę/rentę. Całkowity koszt pracodawcy (wynagrodzenie, ZUS, podatek dochodowy) z tytułu umowy o pracę wynoszą ok. 5.146 zł

Doliczyć należy koszty badań lekarskich, bhp, opłaty księgowej za naliczanie wynagrodzenia i prowadzenia kadr, czy nawet przystosowanie stanowiska pracy.

Aspekt merytoryczny 

Własna działalność

 • Mamy tutaj swobodę działania. Można wykonywać pracę dla więcej niż jednego odbiorcy oraz w regulowanym czasie pracy. Chyba, że kontrakt/umowa wskazuje inaczej. 
 • Jest możliwość decydowania o wysokości przychodów wyceniając swoją pracę. 
 • Istnieje ryzyko zachwiania płynności finansowej w przypadku nie otrzymywania wynagrodzenia terminowego. Dochodzenie zapłaty jest we własnym interesie. 
 • Mamy wpływ na wysokość kosztów i płacenia podatków (zakupy związane z działalnością zmniejszają podstawę do opodatkowania). 
 • W zależności od warunków umowy, odbiorca usług nie ma obowiązku przystosowania miejsca pracy dla wykonawcy. Może być tak, że w ramach wykonywanej usługi to my ponosimy koszta związane z wykonaniem usługi/sprzedażą towaru. 
 • Minusem jest brak stabilizacji – możemy zawierać nieustannie nowe kontakty na wskazany czas (nie ma czegoś takiego, jak w przypadku umowy o pracę, że trzecia umowa jest na czas nieokreślony). 
 • Minusem jest łatwość zerwania kontraktu/umowy – wystarczy tylko złożyć wypowiedzenie, bez wskazania powodu (jak to jest w przypadku umowy o pracę). 
 • W zależności od warunków umowy współpracy, nie ma ‘od góry’ ustalonych świadczeń – urlop wypoczynkowy, okolicznościowy, zasiłki chorobowe, macierzyński/tacierzyński, dodatkowe dni wolne związane z opieką nad dzieckiem, świadczenie urlopowe. 
 • W przypadku świadczeń typu chorobowy, macierzyński/tacierzyński wysokość świadczenia otrzymujemy w zależności od jakiej podstawy jest się zgłoszonym i od jakiej płacimy składki. Standardowe podstawy to początkowo 600 zł to ok 14 zł za dzień świadczenia, później 2.600 zł to ok 45 zł za dzień świadczenia. Należy pamiętać, że przez pierwsze 6 miesięcy nie podlega się pod ubezpieczenie chorobowe w związku z czym nie ma prawa do zasiłków chorobowych opiekuńczych macierzyńskich i ojcowskich. 
 • Powyższy przykład odnosi się również do przyszłej renty/emerytury czyli składek emerytalnych i rentowych – uzależnionych od wartości podstawy zadeklarowanej i płaconej. 

Umowa o pracę

 • Daje stabilizację czasu pracy i wykonywanych zadań, wg umowy i grafiku. 
 • Czas trwania współpracy określony jest umową regulowaną przez kodeks pracy. 
 • Wynagrodzenie jest wskazane na umowie i płatne systematycznie. Dochodzenie spłaty ewentualnego zaległego wynagrodzenia jest łatwiejsze, niż w przypadku współpracy na innych warunkach. 
 • Rozwiązanie umowy musi odbyć się albo za porozumieniem dwóch stron, albo za wypowiedzeniem wskazując argument. 
 • Nie interesują nas koszty dotyczące stanowiska pracy oraz koszty związane z jego utrzymaniem. 
 • Kodeks pracy wskazuje świadczenia, jakie się należą pracownikowi np. urlop wypoczynkowy, okolicznościowy, opieka nad dzieckiem zdrowym, do 60 dni opieki nad dzieckiem chorym, macierzyński/tacierzyński… 
 • W przypadku zasiłków np. chorobowy, opiekuńczym, macierzyński/tacierzyński podstawą do wyliczeń jest wartość brutto wskazana na umowie + ewentualne dodatki. 
 • Od wynagrodzenia brutto odprowadzane są składki emerytalne i rentowe, które mają wpływ na wysokość świadczeń zarówno w okresie zatrudnienia jak i po jego ustaniu (emerytura/renta).
Wszystko ma plusy i minusy. Kwestia dogadania warunków na umowie, aby spełnić oczekiwania drugiej strony i jednocześnie, abyśmy byli zadowoleni i z przyjemnością chodzili do pracy, a nie roboty 🙂