Macierzyński na działalności

Macierzyński na działalności

Czy słyszeliście, że ktoś kiedyś założył na miesiąc działalność, zapłacił do ZUS jedna składkę od najwyższej podstawy i później co miesiąc dostawał 10 tys świadczenia?

To już historia! Zmieniły się przepisy w ZUS. Poniżej opiszemy kilka sytuacji dotyczących uzyskania zasiłku macierzyńskiego, jednakże pamiętajcie, że każdego sprawa jest indywidualnie rozpatrywana.

Zasiłek macierzyński przysługuje kobiecie, która będzie zgłoszona do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, bez okresu wyczekiwania.
Uwaga! Tu istotne jest kiedy dokonujemy rejestracji! Dzień spóźnienia zgłoszenia może spowodować podważenie wypłaty zasiłku.

Wartość zasiłku macierzyńskiego uzależniona jest od ilości opłaconych składek na ubezpieczenie chorobowe oraz podstawy ubezpieczenia.

Pracując na etacie i mając wynagrodzenie co najmniej najniższe krajowe to zasiłek macierzyński będzie wypłacany z umowy o pracę. Jeżeli zatrudnienie jest na część etatu i wynagrodzenie nie wynosi minimalnej krajowej (opłaca się składki m.in. społeczne z działalności) to wtedy zasiłek macierzyński wypłacony będzie i z działalności i z części etatu.

W przypadku opłacania ZUS preferencyjnego – podstawa zgłoszenia jest bardzo niska, jednakże zasiłek macierzyński musi wynosić co najmniej 1 tys zł.  Dlatego zasiłek na macierzyńskim od preferencyjnej podstawy będzie wyrównany do 1 tys zł i na tyle wsparcia można liczyć 🙂

W kwestii wyższej podstawy niż preferencyjna – istotne jest jak długo opłacamy składki społeczne i od jakiej podstawy.  W przypadku, gdy kobieta opłaci jedna składkę od najwyższej podstawy – musi mieć świadomość, że będzie brana pod uwagę średnia z 12 miesięcy.

No i pamiętajcie, aby otrzymać zasiłek macierzyński z ZUS na złożenie kompletu dokumentów macie miesiąc!