Jaką formę opodatkowania wybrać?

Otwierając działalność należy wybrać formę opodatkowania i rodzaj prowadzonej działalności.
Każdego roku do 20 stycznia można dokonać zmiany.
Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: 
  1. Skala podatkowa: 18% i 32%
  2. Podatek liniowy: 19%
  3. Ryczał od przychodów ewidencjonowanych: 3%, 5,5% 8,5%, 17%, 20%
  4. Karta podatkowa 
  • Do wysokości dochodu (przychód minus koszty) 85.528,- jest liczone 18% podatku, a od nadwyżki liczy się 32% podatku. Rezygnacja z zasad ogólnych musi być bowiem przemyślana i jest formą optymalizacji podatkowej. 
  • O wyborze podatku liniowego decydować powinna wysoka kwota uzyskiwanych dochodów i ucieczka w ten sposób przed drugim stopniem skali podatkowej (czyli przed podatkiem 32%). Jednocześnie wybór podatku liniowego wiąże się z rezygnacją z większości ulg i odliczeń, które przysługują opodatkowanym na zasadach ogólnych – przykładowo rozliczenie wspólnie z małżonkiem, czy odliczenie dziecka jest wykluczone. 
  • Decyzja o przejściu na ryczałt ewidencjonowany motywowana powinna być niskimi kosztami uzyskania przychodów. Ryczałt opłacany jest od przychodu, bez możliwości rozliczania kosztów podatkowych. Będzie on właściwy u podatnika, który albo nie chce, albo nie może wygenerować wysokich kosztów i u którego wartość przychodu jest porównywalna z wartością dochodu. Niemniej jednak są pewne wyłączenia z ryczałtu, które odgórnie nie zezwalają na wybór tej formy opodatkowania. Przy wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych prosimy o zapoznanie się z załącznikiem nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Jeżeli usługi nie są wymienione w/w załączniku można zadecydować o wyborze tej formy opodatkowania. 
  • W myśl ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wybór opodatkowania na podstawie karty podatkowej przysługuje przedsiębiorcom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą małych rozmiarów, najczęściej o charakterze usługowym, usługowo-wytwórczym lub handlowym. Szczegółowy wykaz rodzajów działalności gospodarczej, w związku z którą można dokonywać rozliczeń podatkowych za pomocą karty, został zamieszczony w art. 3 oraz stosownych załącznikach do wyżej wymienionej ustawy.
Nie można generalizować, przykładowo dla kosmetyczek taka forma rozliczenia, a dla informatyków taka forma rozliczenia… Do każdego rodzaju działalności powinno się podejść indywidualnie i przeanalizować zakres działań i plany rozwojowe firmy.

Mam nadzieję, że choć troszkę rozjaśniłam te zagadnienia.
Pamiętajcie, że zawsze do 20 stycznia można wybrać / zmienić formę opodatkowania 🙂