Konstytucja Biznesu

KONSTYTUCJA BIZNESU PODPISANA !

Dnia 23 marca 2018 roku Prezydent RP podpisał Konstytucję Biznesu, w której skład wchodzi 5 ustaw: 

  • Prawo Przedsiębiorców
  • Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców
  • Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
  • Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej. 


Najważniejsze informacje, które zwróciły naszą uwagę:


Dla początkujących przedsiębiorców przygotowana została tzw. ulga na start – przez pierwsze 6 miesięcy przedsiębiorcy będą zwolnieni z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

Działalności gospodarczej nie będzie miała obowiązku rejestrować osoba, której miesięczne przychody nie przekroczą 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zatem limit obowiązujący w roku 2018 to kwota 1.050 zł. Dodatkowo osoba taka nie będzie opłacała żadnych składek ZUS z tego tytułu.

Zmianie ulegną relacje przedsiębiorca – administracja, które staną się bardziej przyjaźniejsze i korzystniejsze dla przedsiębiorcy, opartej na zasadzie domniemania uczciwości przedsiębiorców oraz „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”.

Zniesiony został limit zawieszenia działalności gospodarczej, umożliwiając zawieszenie działalności na czas nieokreślony. Jednocześnie wprowadzona została zasada automatycznego wznowienia działalności gospodarczej po zakończeniu okresu zawieszenia. 


Wprowadzony został Punkt Informacji dla przedsiębiorcy (PIP), w którym przedsiębiorcy będą mogli uzyskać wszelkie informacje urzędowe oraz otrzymać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach i składkach. Poprzez PIP przedsiębiorca będzie informowany o zbliżających się terminach urzędowych oraz zmianach w prawie.
Powołany został Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców (Rzecznik MŚP), który będzie się zajmował ochroną praw przedsiębiorców.
Stworzono jeden spójny akt prawny dla inwestorów zagranicznych.


Zmiany wejdą w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.