Jednolity Plik Kontrolny

Jednolity Plik Kontrolny to zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Składa się z 7 struktur, które przesyła się elektronicznie.

Struktura 1 – księgi rachunkowe – JPK_KR

Struktura 2 – wyciąg bankowy – JPK_WB

Struktura 3 – magazyn – JPK_MAG

Struktura 4 – ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT

Struktura 5 – faktury VAT – JPK_FA

Struktura 6 – podatkowa księga przychodow i rozchodow – JPK_PKPIR

Struktura 7 – ewidencja przychodow – JPK_EWP.

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy czynni podatku VAT wysyłają co miesiąc JPK_VAT – my w imieniu Klientów wysyłamy takowy zestaw.

Od 1 lipca 2018 r. podatnicy, którzy prowadzą księgowość w formie elektronicznej, na wezwanie urzędu przekazują pozostałe struktury JPK.

Poniżej znajdą Państwo opis struktur, aby wiedzieć kogo dotyczy taki obowiązek i co zrobić, aby go wysłać.

Struktura 1 – księgi rachunkowe – JPK_KR

 • Wysyłają to podatnicy, którzy wybrali księgi handlowe, jako rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej lub są odgórnie zobligowani do tego.
Struktura 2 – wyciąg bankowy – JPK_WB 

 • Podatnicy prowadzący PKPiR nie będą zobowiązani do przekazywania – na żądanie organu podatkowego – struktury, ponieważ nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji wpłat i wypłat dokonywanych za pośrednictwem rachunku bankowego.
 • Pytanie co z firmami rozliczającymi się metodą kasową? Tu nie ma jeszcze jednoznacznej odpowiedzi…

Struktura 3 – magazyn – JPK_MAG

 • Tylko podatnicy prowadzący ewidencję magazynową zobligowani są do przekazania tych danych na żądanie organu podatkowego.
 • Podatnicy prowadzący PKPiR nie będą zobowiązani do przekazywania – na żądanie organu podatkowego – struktury.

Struktura 4 – ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT

 • Tę strukturę wysyłają co miesiąc (nawet jak deklaracja VAT jest składana kwartalnie) czynni podatnicy podatku VAT.
 • Zanim wysłane zostaną JPK_VAT oraz deklaracje VAT powinni zostać sprawdzani są wszyscy kontrahenci pod kątem zarejestrowania do VAT. W przypadku nie zarejestrowanego podatnika w VAT nie mamy możliwości odliczenia podatku VAT od nabytej usługi czy dostawy.
 • Sprzedaż wykonaną dla podmiotu posiadającego nr NIP musi być zaewidencjonowana w rejestrze.Dotyczy to rownież faktur, do ktorych dołączony jest paragon z kasy fiskalnej – taki dokument musi być wprowadzony do rejestru VAT.

Struktura 5 – faktury VAT – JPK_FA

 • Wysyłka pliku JPK_FA dotyczy wszystkich podatników, prowadzących księgi komputerowo, podatku VAT – nawet tych, którzy korzystają ze zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego – ale wystawiają faktury komputerowo na żądanie nabywcy!!!
 • Taka sama sytuacja jest w przypadku samofakturowania – pliki JPK_FA należy posiadać i mieć w razie, gdy US wezwie do ich przedłożenia. Można tu dogadać się z wystawiającym, czy jest możliwość wysyłania takowych plików.
 • Kwestia rozstrzygnięcia jest firm, które wystawiają faktury ręcznie i prowadzą KPiR, czy ewidencję przychodów ręcznie… tutaj Ministerstwo Finansów jeszcze nie odniosło się.

Struktura 6 – podatkowa księga przychodow i rozchodow – JPK_PKPIR

 • Wysyłają to podatnicy, którzy wybrali rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej podatkową książkę przychodów i rozchodów.

Struktura 7 – ewidencja przychodow – JPK_EWP

 • Wysyłają to podatnicy, którzy wybrali rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej inne ewidencje.

Co należy do Państwa obowiązków?
Zorganizować program do wysyłania od lipca pozostałych struktur.
Na udostępnienie żądanych przez US plików jest nie mniej niż 3 dni. Można przekazać dane na nośnikach danych. Osoba, która w nieuzasadniony sposób odmawia udostępnienia JPK na wezwanie organu, może otrzymać karę porządkową w wysokości do 2.800 zł.
US może wymagać JPK za okres od 1 lipca 2016 r., a w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw od 1 lipca 2018 r.

Wysyłka JPK może odbywać się za pomocą specjalistycznych programów księgowych lub za pomocą programu od Ministerstwa Finansów (Więcej szczegółów znajduje się pod linkiem: http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk).
Wysyłka plików może być podpisana profilem zaufanym ePUAP.

Generowanie plików JPK wiąże się z dodatkowymi czynnościami, takimi jak:

 • wpisywanie nr dokumentów identycznych z dokumentów
 • weryfikacji kontrahentów VAT aby dokonać wszelkich starań weryfikacyjnym zanim odliczy się podatek VAT
 • drukowaniem wszystkich rejestrów VAT przed i po korekcie JPK – potrzebne jest to do przedłożenia w ramach kontroli lub czynności sprawdzających
 • dostosowaniem lub wdrożeniem programów komputerowych do wysyłki JPK.

Przekazywanie danych w postaci JPK za pomocą środków komunikacji elektronicznej wzbudza wiele kontrowersji wśród podatników. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów wyjaśnił, że dane w zakresie JPK przekazywane przez podatników są chronione z zachowaniem wszystkich reguł wynikających z przepisów dotyczących ochrony informacji stanowiących tajemnicę skarbową i ochrony danych osobowych w odniesieniu do ochrony danych w formie elektronicznej. Dostęp do tych danych – w celu realizacji zadań analitycznych – mają zaś jedynie upoważnieni pracownicy resortu finansów.