Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Kto może posiadać konto PUE?

 • Płatnicy składek, czyli osoby prowadzące działalność, pracodawcy
 • Osoby ubezpieczone np pracownicy
 • Emeryci i renciści
 • Lekarze

Po co konto PUE? Na koncie PUE można:

 • złożyć wybrane wnioski do ZUS i otrzymać na nie odpowiedź np. wniosek o
 • niezaleganiu
 • sprawdzić, czy pracodawca zgłosił cię do ubezpieczeń
 • sprawdzić składki, które ZUS przekazuje do OFE
 • sprawdzić swoje zwolnienia lekarskie
 • sprawdzić dane osób, które zgłasza się do ubezpieczeń oraz zobaczyć zestawienia
 • deklaracji i wpłat – dla pracodawcy
 • stworzyć i złożyć dokumenty rozliczeniowe — dla pracodawcy, który zgłasza do
 • ubezpieczeń do 100 osób,
 • zgłosić i wyrejestrować ubezpieczonych — dla pracodawcy, który zgłasza do
 • ubezpieczeń do 100 osób
 • umówić się na wizytę w dowolnej placówce ZUS,
 • obliczyć prognozowaną wysokość emerytury,
 • wystawiać niektóre zaświadczenia i przeglądać wystawione zwolnienia lekarskie —
 • dla lekarzy.

Jak założyć konto?

 • Wypełnić formularz na stronie ZUS i podpisać poprzez:
 • profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany
 • podejście do placówki ZUS.